Pályázat új panziók létesítésére, támogatására

Jul 23, 2020

Pályázat új panziók létesítésére támogatására

A Pénzügyminisztérium pályázati felhívása mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint önkormányzatok által alapított gazdasági társaságok számára új panziók létesítésének támogatására Pest megye területén.

A pályázat célja

A konstrukcióban támogatandó beruházások következtében lehetővé válik a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új panziók kialakítása, az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitiás és a fenntarthatóság növelése. Ennek következtében javul az adófizetési morál, illetve lehetővé válik a szektorban jelenleg is dolgozó munkavállalók megtartása.

A pályázók köre

A Pályázati Kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásukról szóló 2004, évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül, rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel (melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele), és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonban van, vagy legkésőbb a támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötéséig annak 100%-is tulajdonrészét megszerzi.

Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:

 • mikro-. kis-. és középvállalkozások;
 • önkormányzatok által alapított gazdasági társaságok.

Gazdálkodási formakód (GFO) szerint:

 • korlátolt felelősségű társaság;
 • Részvénytársaság;
 • Betéti társaság.

Panzió létesítésére kizárólag a tervezett beruházás helyszíneként szolgáló ingatlan tulajdonosa nyújhat be támogatási kérelmet!

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 1800 millió Ft

A támogatás összege: 60.000.000 – 300.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: legfeljebb 55%

Támogatható tevékenységek: új panzió létesítése legalább 6, de legfeljebb 25 vendégszobával – legalább a pályázat elszámolható költségeinek 60%-a erejéig.

Önállóan nem támogatható, válaszható tevékenységek

 • a panzióval közös üzemeltetésben levő vendéglátóegység kialakítása;
 • az új panzió működtetéséhez szükséges szoba-, fürdőszoba-, és konyhabútorzat, illetve elektronikai cikkek (pl.: hűtő, televízió); valamint a tematikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök (pl.: kerékpár) beszerzése (legfeljebb a pályázat elszámolható költségeinek 30%-a erejéig);
 • a panzió üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver-és/vagy hardverbeszerzés (legfeljebb a pályázat elszámolható költségeinek 10%-a erejéig);
 • a támogatott panzióhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli és a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges, az OTÉK szerint definiált közműcsatlakozások kialakításához kapcsolódó telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • nyilvánosság biztosítása;
 • közbeszerzése értékhatárt meghaladó beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása;
 • biztosítani kell legalább egy mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolót, valamint a bejárat, a fogadó tér, legalább egy vendég mosdó, közös üzemeltetésű étterem és legalább egy vendégszoba akadálymentes megközelítését, továbbá a fogyatékkal élők számára megközelíthetővé tett fent felsorolt helyiség(ek) belső akadálymentesítését.

Fenntartási kötelezettség keretében a Kedvezményezettnek a támogatással megvalósuló beruházások keretében létrehozott létesítmények használati értékét meg kell őriznie, és azok funkcionalitását – a szükséges karbantartási időszakokat leszámítva – az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania. A fenntartási kötelezettség az ingatlan használatbavételi engedélyének kézhezvételét követő hónap első napjától számított 5 éven át tart.

A beruházás elszámolható költségei között az alábbi, a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódó költségek tervezhetők:

 • Előkészítési költségek
 • Szolgáltatások igénybevételének költségei
 • Építési költségek
 • Eszközbeszerzés költségei
 • A panzió üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológia, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver- és/vagy hardverbeszerzés
 • Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása – csak de minimum jogcímen igényelt támogatásrész terhére elszámolható

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.

A pályázó saját forrása önerőből, hitelből és egyéb forrásból állhat.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű!

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása a kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül, a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával, valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.

Határidő: 2020- október 15. 24:00 óra