Pályázat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésének támogatására

Feb 19, 2021

Magyarország Kormányának pályázati felhívása Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára kizárólagos tulajdonukban lévő egyes ingatlanok korszerűsítésének, fejlesztésének, felújításának, építésérnek, valamint eszközök beszerzésének támogatására.

Mi a pályázat célja?

A Magyar Falu Program célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések hátrányainak enyhítése, az életkörülmények folyamatos javítása, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása; a lakosok testi, lelki, szellemi egészségének megőrzése; az egészséges életmód, a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára a településeket.

Ki pályázhat?

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: A székhely-, illetve a tagtelepülés esetében nem kizáró feltétel, hogy az állandó lakosságszám egy tagtelepülésen meghaladja az 5000 főt, ezen esetekben a megvalósítás helyszíne kizárólag az a tagtelepülés lehet, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat keretösszege: 20.000.000.000 Ft

A támogatás összege:

 • Faluházak fejlesztése
  • Helyi települési önkormányzatok esetében, amelyek önálló polgármesteri hivatalt tartanak fenn: legfeljebb 50 millió Ft
  • Közös önkormányzati hivatal székhelyéül szolgáló épülete esetén: legfeljebb 50 millió Ft
  • Közös önkormányzati hivatal tagtelepülés/kirendeltség épülete esetén: legfeljebb 30 millió Ft
 • Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése esetén legfeljebb 30 millió Ft
 • Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése esetén legfeljebb 60 millió Ft
 • Orvosi rendelők fejlesztése, építése
  • Egycélú orvosi rendelő esetén: legfeljebb 30 millió Ft
  • Többcélú intézmény létrehozása esetén
   • két rendelő típus esetén: legfeljebb 60 millió Ft
   • három rendelő típus esetén: legfeljebb 100 millió Ft
   • négy rendelő típus esetén: legfeljebb 125 millió Ft
  • Praxisközösség esetén intézmény létrehozása legalább 5 háziorvosi szolgálat részvételével: legfeljebb 125 millió Ft
 • Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése
  • Új építés esetén: legfeljebb 150 millió Ft
  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés esetén: legfeljebb 100 millió Ft
  • Felújítás, átépítés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés, férőhely bővítés nélkül: legfeljebb 50 millió Ft
 • Közösségi terek fejlesztése esetén legfeljebb 25 millió Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 100%

Támogatható tevékenységek:

 1. Faluházak fejlesztése (polgármesteri hivatalként, közös önkormányzati hivatalként vagy akként is funkcionáló többcélú intézmények) (MFP-ÖTIK/2021/1)
  1. Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Faluházak:
   1. külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése
   2. új épület építése kizárólag abban az indokolt esetben támogatható, ha a meglévő Faluház épülete szakértői vélemény alapján alátámasztottan életveszélyes vagy a felújítása, korszerűsítése már nem gazdaságos
   3. környezetrendezés
  1. Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
   1. ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
   2. bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése; Figyelem! A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.
   3. akadálymentesítés; azbesztmentesítés; előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
   4. a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége)
 2. Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/2)
  1. A pályázó településen közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:
   1. külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése
   2. funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás
   3. ingatlanvásárlás
   4. környezetrendezés
  1. Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
   1. akadálymentesítés;
   2. azbesztmentesítés;
   3. előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
   4. a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
   5. szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok, eszközök, háztartási gépek. (Háztartási gépek esetén kizárólag mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőszekrény, tűzhely, páraelszívó, mikrohullámú sütő vásárlása támogatható, lakásonként 1-1 db.)
 3. Orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/3)
  1. Háziorvos, házi gyermekorvos, mint közfeladatot ellátó személyek számára kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás:
   1. külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése
   2. funkciójukat vesztett épületek ez irányú hasznosítása, funkcióváltás ingatlanvásárlás környezetrendezés
  1. Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
   1. akadálymentesítés;
   2. azbesztmentesítés;
   3. előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
   4. a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
   5. orvosi szolgálati lakás felszereléséhez szükséges bútorok, eszközök, háztartási gépek. (Háztartási gépek esetén kizárólag mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőszekrény, tűzhely, páraelszívó, mikrohullámú sütő vásárlása támogatható, lakásonként 1-1 db.)
 4. Orvosi rendelők fejlesztése, építése (MFP-ÖTIK/2021/4)
  1. Önállóan támogatható tevékenységek
   1. Meglévő egycélú vagy többcélú (háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői szolgáltatók) egészségügyi létesítmény külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, valamint meglévő, de eltérő funkciójú épület egészségügyi létesítménnyé történő átalakítása
   2. új egészségügyi intézmény (rendelő) építése
   3. környezetrendezés
  1. Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
   1. ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
   2. a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges bútorok, eszközök, beszerzése (és szükség szerint az üzembe helyezési költségük) a 7. számú mellékletben szereplő eszközlista alapján. Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzése támogatható;
   3. akadálymentesítés;
   4. azbesztmentesítés;
   5. előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
   6. a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
 5. 5. Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése (MFP-ÖTIK/2021/5)
  1. Önállóan támogatható tevékenységek
   1. Meglévő óvodai intézmények épületeinek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése
   2. új óvoda épület építése
   3. környezetrendezés
  1. Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
   1. ingatlanvásárlás (az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható);
   2. eszközbeszerzés akadálymentesítés;
   3. azbesztmentesítés;
   4. előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei);
   5. a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége);
 6. Közösségi terek fejlesztése (MFP-ÖTIK/2021/6)
  1. Önállóan támogatható tevékenységek
   1. Közösségi terek külső és belső felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése
   2. új épület építése
   3. környezetrendezés
  2. Önállóan nem, csak a fent felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
   1. Közösségi terek fejlesztéséhez szükséges bútorbeszerzés, feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése. Figyelem! A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép;
   2. akadálymentesítés;
   3. azbesztmentesítés;
   4. előkészítési, tervezési tevékenységek (például: pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei); a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment költsége).

A jelen kiírás keretében szereplő hat pályázati kategória közül legfeljebb három kategóriában nyújtható be pályázat.

Pályázati kategóriánként külön pályázatot szükséges benyújtani.

Egy Pályázó legfeljebb három pályázatot nyújthat be, azzal, hogy ugyanazon pályázati kategóriára csak egy pályázat nyújtható be.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Elszámolható költségek

 • Projekt-előkészítési, tervezési költségek
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás
 • Projektmenedzsment költsége
 • Tájékoztatás és nyilvánosság költségei
 • Eszközbeszerzés: a megpályázott pályázati kategóriában meghatározott maximális keretösszegen belül, az elszámolható költségek legfeljebb 15%-ig támogatható.
 • Környezetrendezés tevékenység a megpályázott pályázati kategóriában meghatározott maximális keretösszegen – elszámolható költségeken – belül.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől (kézbesítésétől) számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A fenntartási kötelezettség

 • Építési beruházások esetén az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított öt éven át,
 • Eszközök, felszerelések, bútorok tekintetében az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatálybalépését követő hónap első napjától számított három éven át tart.

Értékelési szempontok

 • A Pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. pontja szerint kell figyelembe venni;
 • A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
 • A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
 • A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
 • A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
 • A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
  • MFP-ÖTIK/2021/4 – Orvosi rendelők fejlesztése, építése pályázati kategória esetében:
   • Azon önkormányzatok, akik a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátást egy épületben valósítják meg;
   • Azon önkormányzatok, akik nem rendelkeznek a pályázat kiírásakor működő orvosi rendelővel, és a projekt keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást nyújtó, fogorvosi, védőnői feladatellátást, illetve praxisközösséget egy épületben valósítják meg;
   • Azon önkormányzatok, akiknél a pályázat keretében praxisközösség kialakítására kerül sor.
  • MFP-ÖTIK/2021/5 – Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése pályázati kategória esetében:
   • Azon önkormányzatok, amelyek esetében a pályázat keretében férőhelybővítést valósítanak meg.
  • MFP-ÖTIK/2021/6 – Közösségi terek fejlesztése pályázati kategória esetében:
   • Azok a települések, amelyek a pályázat beadásakor nem rendelkeznek jelenleg működő, közösségi funkciót betöltő közösségi és kulturális térrel.

Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani?

A pályázatot kizárólag elektronikus úton a Kincstár által, a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani.

Határidő: 2021. május 16.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, csak a pályázatok legfontosabb részleteit publikáljuk.

Részletes információ és pályázati konzultáció: Vasvári Katalin 20/515-2229, palyazat@vasigroup.hu

Építőipari tevékenységgel kapcsolatos konzultáció: Vasvári János 20/490-3935, vasvarigroup@gmail.com