Pályázat közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és bértámogatásra

Feb 20, 2021

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására a Magyar Falu Program keretében.

Mi a pályázat célja?

Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására.

Ki pályázhat?

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén: azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat keretösszege: 1.000.000.000 Ft

A támogatás összege:

 • eszközbeszerzés esetében legfeljebb 2.000.000 Ft
 • közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása esetében legfeljebb 3.035.340 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 100%

Támogatható tevékenységek:

 • Eszközbeszerzés
  • A közösségszervezéshez (programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódó eszközbeszerzések
 • Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
  • támogatás igényelhető
   • egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás),
   • vagy egy fő napi 6 órában,
   • vagy egy vagy két fő napi 4 órában, – akár részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét elérő) – az önkormányzat által, a pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező bértámogatásának nyújtására

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

 • előkészítési tevékenységek
 • a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől (kézbesítésétől) számított legfeljebb 14 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség

 • Eszközbeszerzés (kivéve: az egyszer használatos eszközök és forgóeszközök) esetén a fenntartási kötelezettség az elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított három éven át tart.
 • A közösségszervező foglalkoztatása esetén nem értelmezhető a fenntartási kötelezettség.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Elszámolható költségek:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
 • Projekt-előkészítési költségek
 • Projektmenedzsment költsége
 • Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök: az elszámolható költségek legfeljebb 10 %-ig támogathatóak
 • A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó támogatott tevékenység fizikai teljesítését) követő 60. nap.

Értékelési szempontok

 • A Pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. pontja szerint kell figyelembe venni;
 • A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
 • A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
 • A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
 • A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
 • A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
  • Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak foglalkoztatni;
  • Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak foglalkoztatni;
  • 2020. évben a Magyar Falu Program keretében „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című pályázatban támogatott közösségszervező személyt tovább foglalkoztatja.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, csak a pályázat legfontosabb részleteit publikáljuk.

Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani?

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani.

Határidő: 2021. május 16.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, csak a pályázatok legfontosabb részleteit publikáljuk.

Részletes információ és pályázati konzultáció: Vasvári Katalin 20/515-2229, palyazat@vasigroup.hu

Építőipari tevékenységgel kapcsolatos konzultáció: Vasvári János 20/490-3935, vasvarigroup@gmail.com