Pályázat falusi civil szervezeteknek ingatlanberuházás, ingatlanfelújítás, gépjárműbeszerzés, eszközbeszerzés és programszervezés támogatására

Mar 16, 2021

A Miniszterelnökség pályázati felhívása falusi civil szervezetek számára ingatlanberuházási és ingatlanfelújítási, gépjárműbeszerzési, eszközbeszerzési, valamint programszervezési tevékenységeik támogatására a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében.

A pályázati felhívás és kategóriáinak kódszáma:

FCA–KP–1–2021,

FCA–KP–1–2021/1,

FCA–KP–1–2021/2,

FCA–KP–1–2021/3,

FCA–KP–1–2021/4

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

 • amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 • amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

Mik a pályázat legfontosabb részletei?

A pályázat keretösszege: 4.800.000.000 Ft

A támogatás összege:

 • Ingatlanberuházási, felújítási támogatás esetén legfeljebb 6.000.000 Ft
 • Gépjárműbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 5.000.000 Ft
 • Eszközbeszerzési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft
 • Programszervezési támogatás esetén legfeljebb 2.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek:

 • FCA–KP–1–2021/1: Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
  • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
  • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
  • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
  • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte
 • FCA–KP–1–2021/2: Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
  • új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.
  • Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése
 • FCA–KP–1–2021/3: Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
  • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
  • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
  • Eszközbeszerzés.
 • FCA–KP–1–2021/4: Civil szervezetek programszervezési támogatása
  • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
  • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében.

A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A támogatott tevékenység időtartama: 2021. január 1. – 2022. december 31.

Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.

Elszámolható költségek köre

 • Projekt-előkészítési, tervezési költségek:
  • Pályázati dokumentáció összeállítása;
  • Projekt menedzsment költsége;
  • Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése;
  • Tervezés, engedélyezés;
  • Hatósági eljárások költsége;
  • A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettség-teljesítés költségei
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás:
  • Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak.
 • Pályázati dokumentáció összeállítása;
 • Projekt menedzsment költsége.
 • A nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségteljesítés költségei

Értékelési szempontok

 • a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása;
 • a benyújtott pályázat költségvetésének megalapozottsága;
 • a pályázó civil szervezet tevékenysége, eddigi eredményei;
 • a pályázattal megvalósítani kívánt helyi társadalmi szükséglet, elérendő helyi társadalmi hatás;
 • a támogatás civil szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, további fejlődés lehetősége stb.);
 • a Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

Mikor és hogyan lehet a pályázatot benyújtani?

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Határidő: 2021. május 7. 12:00 óra