Kisbolt Pályázat – kistelepülési üzletek támogatása

Feb 20, 2021

Megjelent a falusi kisbolt pályázat részleteit tartalmazó kormányrendelet. A cél, a kistelepülések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú hozzáférhetővé tétele. A meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, melyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt bonyolít le a Magyar Falu Programon belül elkülönített 45 milliárd forintból.

Kedvezményezettek köre

A falusi kisbolt pályázatban a 2000 fős lélekszám alatti településeken működő, újonnan nyíló, vagy újranyitó kisboltok akár 60-70 millió forint támogatásban is részesülhetnek.

A rendelet alapján költségvetési támogatás nyújtható:

a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

A támogatható tevékenységek és mértékük

a, az üzlet külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is, bővítésére, építésére, akadálymentesítésére. Ezekben az esetekben a támogatás az elszámolható költség legfeljebb 80%-a, de legfeljebb 50 000 000 forint.

b, a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére. Az e pontban a felsorolt tevékenységek támogatásának mértéke az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint.

c, az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire. Ennél a tevékenységnél a támogatás az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint.

d, az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez, a vételár 50 %-a, de legfeljebb 5 000 000 forint.

e, a foglalkoztatottak munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez igényelhető támogatás esetében legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az azt követő évben legfeljebb 2 fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt követően legfeljebb 1 fő tekintetében igényelhető 5 évig.

Költségvetési támogatás több támogatható tevékenységre is igényelhető egyidejűleg.

A kisbolt pályázat benyújtási határidejét a támogató a lebonyolító szerv és a Kormány honlapján, legkésőbb 2021. április 1-jéig felhívásban közzéteszi.

Az falusi kisbolt pályázat kormányrendelete itt olvasható.

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, csak a pályázatok legfontosabb részleteit publikáljuk.

Részletes információ és pályázati konzultáció: Vasvári Katalin 20/515-2229, palyazat@vasigroup.hu