JÖN: Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztések támogatására

Jan 7, 2021

Magyarország Kormányának pályázati felhívás-tervezete mikro-, kis- és középvállalkozások számára, technológiai
megújulásukhoz kapcsolódó fejlesztéseik támogatására. A pályázati felhívás kódja: VINOP-1.2.1-21

A VINOP-1.2.1-21 pályázat célja

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és
különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér
megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
  előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
  legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
  székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
  fióktelepei.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A VINOP-1.2.1-21 pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 200 milliárd Ft

A támogatás összege: 10.000.000 – 629.300.000 Ft

Támogatás formája: visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás

Támogatás mértéke: legfeljebb 70%

A támogatott pályázatok várható száma: 1000 – 3000 db

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia
  fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt
  elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson,
  valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m)
  pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a
  projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók
  magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon
  regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt
  legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az
  üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt
  elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás
  igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre
és technológiai megújulásra.

A felhívás keretében mind termelő, mind szolgáltató ágazatokban megvalósuló fejlesztések támogathatóak.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez (az előkészítési
tevékenységen kívül) nem igényelhető.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy
fióktelepe lehet.

Fenntartási kötelezettség

 • A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg.

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek
az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Az elszámolható költségek köre

 • Beruházási költségek
  • Eszközbeszerzés költségei
  • Építéshez kapcsolódó költségek
  • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
  • Képzéshez kapcsolódó költségek
  • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
  • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Projektelőkészítés költségei

Értékelési szempontok

 • Értékelési előfeltételek
  • Kapcsolódik-e a fejlesztés a Felhívás céljaihoz?
  • A fejlesztés költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra?
 • Rangsorolási szempontok
  • Működés időtartama (a támogatási kérelmet benyújtó lezárt teljes üzleti éveinek száma)
  • Tulajdonosi kör összetétele (a vállalkozásnak 100%-ban közvetlenül természetes személyek a tulajdonosai)
  • Eszközarányos nyereség
  • Üzemi eredmény aránya
  • 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege (millió Ft)
  • Saját tőke arányos beruházás
  • Eszközfinanszírozási mutató
  • A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra
  • A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat.
  • A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást

Figyelem! A tájékoztatás nem teljes körű, pályázati portálunkon csak a pályázatok legfontosabb részleteit
publikáljuk.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

Határidők:

 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.
 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.
 3. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 30 – október 15.
 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.

Részletes információ és pályázati konzultáció a palyazat@vasigroup.hu email címen, vagy a +36 20 515 2229 telefonszámon.