Helyi gazdaságélénkítés támogatása (VP6-19.2.1.-95-7-20)

Mar 22, 2021

A helyi felhívás címe: Helyi gazdaságélénkítés támogatása

Érvényesség 2021.03.09. – 2021.12.31.

Támogatás: 1.000.000 – 15.000.000 Ft

Támogatás intenzitása 70 %

Települések:

Berzence
Böhönye
Csákány
Csömend
Csurgó
Csurgónagymarton
Főnyed
Gadány
Gyékényes
Hosszúvíz
Iharos
Iharosberény
Inke
Libickozma
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Őrtilos
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyudvarhely
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenta
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Varászló
Vése
Zákány
Zákányfalu

Támogatást igénylők köre

Egyéb szövetkezet (129)
Részvénytársaság (114)
Korlátolt felelősségű társaság (113)
Betéti társaság (117)
Egyéni cég (228)
Egyéni vállalkozó (231)
Egyéb önálló vállalkozó (232)
Szociális szövetkezet (121)
Őstermelő (ost)

Választható önállóan támogatható tevékenységek

  • marketing tevékenység támogatása
  • eszközbeszerzés, gépvásárlás
  • immateriális javak beszerzése
  • szolgáltatások beszerzése
  • beruházás jellegű infrastruturális fejlesztések

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választhat, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • projektmenedzsment
  • műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
  • projektelőkészítés

Jelen felhívás keretében egy támogatást igénylő egy alkalommal részesülhet támogatásban. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

További részletek: palyazat@vasigroup.hu, 20/515 22 29 Vasvári Katalin